Därför har utsatta elever låg tillit till lärare

En elev som blir mobbad känner ofta skam över att han eller hon är ett offer för kränkningar. Oftast tycker man att det är pinsamt att anses vara annorlunda av sin omgivning, eftersom allt man egentligen vill är att vara som alla andra och passa in. Men när självkänslan sjunker på grund av utsattheten är det svårt att försöka göra sig av med den där känslan av skam, för känslan är väldigt stark och påfrestande, den medför dessutom andra känslor så som otrygghet och osäkerhet. Av personliga erfarenheter och upplevelser kring mobbning vet jag att en mobbad elev sällan har några kompisar, i alla fall inte i skolan. Dessutom skulle jag vilja påstå att man har låg tillit till lärare, ett påstående som stärks av Skolverkets undersökning Utvärdering av metoder mot mobbning som även visar att utsatta elever också har den uppfattningen.