Lärare bör vara engagerade i kampen mot mobbning

Lär dig så mycket du bara kan om varje mobbningstyp, då blir det tusen gånger enklare att agera professionellt i en svår situation där kränkningar är inblandade. Fast förhåll dig också till vad som känns bäst för att lösa den, se saken från allas perspektiv och stötta samtliga parter. Alla gånger behöver man inte följa varje punkt av den obligatoriska antimobbningsplanen, ibland är det bättre att gå på instinkt. Sedan finns det också den så kallade sociala mobbningen. Det betyder att man vill skada någons rykte eller relationer. Inom ramen för den här kategorin brukar man frysa ut någon, säga till andra att inte vara kompis med personen eller förnedra personen offentligt. En typ av kränkning som kan vara svår att upptäcka, och som många inte kan eller vet särskilt mycket om – varken när det gäller att förebygga eller stoppa det. Att därför vara ordentligt påläst och engagerad i de olika mobbningstyperna är otroligt viktigt.