Jag skulle vilja se livskunskap som ett obligatoriskt ämne i skolan

Lärare kan mobba varandra. När det gäller mobbning mellan lärare, men också mellan rektorer och lärare, så tror jag att det till stor del beror på kunskap och makt. Vuxenmobbning sker oftast mot den som är stark, vill göra ett bra jobb, vågar säga ifrån när något är fel eller inte anses passa in. Jag är övertygad om att det går att motverka mobbning genom att jobba med värdegrund, att alla vet vad man kan göra som utsatt samt att det ska vara nolltolerans mot all form av mobbning.

 

Men lärare kan också mobba sina elever, och enligt mig kan det bero på olika faktorer. Så länge mobbning förekommer, oavsett av vem det utförs av, kommer både vuxna, barn och ungdomar vara utsatta. Bäst stoppas mobbning genom att öppet våga diskutera och lyfta problematiken och informera om hur det påverkar människan. Därför skulle jag vilja se livskunskap som ett obligatoriskt ämne i skolan.

Om man som elev blir mobbad av sin lärare, då ska man i första hand vända sig till rektorn. Hjälper inte det riktar man sig till barn och elevombudet. Det finns också en skrivning i lagstiftningen som rör mobbade barn i skolan, den gör att man vid anmälan kan få någon form av ersättning för de kränkningar man blivit utsatt för.

Framförallt skulle jag önska att alla dessa antimobbningsprogram försvinner, för de vi- sar sig förvärra mobbningen i stället för att motverka den. Jag tror att livskunskap kan vara ett sätt att närma sig den här och andra känsliga frågor på. Att jobba med frågan är viktigt, och så fort mobbning förekommer ska det tas tag i och problematiken diskuteras, både enskilt med den som mobbar men också med hela klassen. De elever som inget gör bidrar ändå genom att se till att kränkningarna inte stoppas eller rapporteras till lärare.