Skolsköterskan kan ge stöd åt mobbade elever

Det räcker inte att bara lärare aktivt ska arbeta mot mobbning i skolorna, för all personal i plugget har ett ansvar att varje elev mår bra och känner trygghet och förtroende till sin studieplats. En skolsköterska har därför inte bara arbetsuppgifter som omfattar vaccinationer eller hälsokontroller, nej, hon behöver också finnas som ett stöd för mobbade elever.

På skolan måste alla anställda jobba i ett team. Alla måste vara som hökar. Kränkningar kan vara osynliga och vara svåra att upptäcka, och de kan förekomma när man minst anar det. Många vet inte hur mobbning kan jobbas mot, förebyggas och få ett stopp – inte minst lärare. Men om en elev går ensam i korridoren, är tillbakadragen och tystlåten brukar det många gånger vara så att personen är utsatt. Det är tre tecken att vara uppmärksam efter som kan tyda på utsatthet för kränkningar.

Vid varje terminsstart, då skolpersonal samlat ny energi genom ledighet från lov, arbetas det en hel del med att förebygga mobbning. Däremot brukar den här aktiva andan ganska snart dö ut eftersom man inte orkar, klarar av eller vet hur man ska fortsätta hålla lågan vid liv. Då är det viktigt att man ständigt påminner sig om hur viktig och allvarlig frågan om kränkningar på studieplatsen faktiskt är.

Det man som skolsköterska kan göra för att aktivt jobba med mobbningsfrågan är att läsa på mycket om ämnet. För det är ju så, är man inte särskilt insatt är det också väldigt svårt att göra någonting åt problemet. Ett tips är att prata med chefen och be om att få beställa hem några läsvärda böcker om kränkningar i skolan.

Skolsköterskan har ett uppdrag om att se till att eleverna mår bra, såväl psykiskt som fysiskt, precis som kuratorn. Därför kan det vara bra att kommunicera tätt med pluggets kurator, och så klart lärare. Uppdatera varandra, ofta, med ny information om vad som händer bland studenterna och rapportera direkt om mobbning sker. Prata då också med rektorn, informera föräldrar och agera direkt.

 

Här är lite mer nyttiga tips från mig om vad man som skolsköterska kan göra i mobbningsfrågan:

1. Gästa klasserna. Ta dig tid att besöka varje klass på skolan, åtminstone en gång i månaden, och prata med eleverna om vardagliga saker, mingla lite och kolla läget. Visa att du finns där och att du inte bara sitter på kontoret dagarna långa.

2. Skaffa dig en Facebooksida. Gör en profil på Facebook där du skriver som skolsköterska. Där kan du informera om olika saker, ge tips till de som är utsatta för mobbning. Informera föräldrar och elever om att den här sidan finns, och att de kan kontakta dig i ett privat meddelande om de behöver rådfråga eller berätta om någon som blir mobbad.

3. Skräddarsy en lektion. En gång varje halvår kan du sy ihop din egen lektion om mobbning och kränkningar. Använd dig gärna av personliga erfarenheter för att fånga uppmärksamhet och be lärarna om att få hålla en lektion. Det viktigaste är att du når ut till alla klasser på skolan med ditt budskap.

4. Inför temadagar. En del skolor arbetar med temadagar. Starta en tema dag med fokus på mobb- ning där eleverna får lyssna till någon föreläsare och arbeta i grupper med övningar som rör ämnet. Det kan till exempel handla om att de ska se en film om mobbning (Cyberbully är ett bra förslag), och sedan diskutera den.