Vet du det här om skolverkets rekommendationer om mobbning?

Skolverket publicerade 2011 en rapport (Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning) där man presenterade resultatet av utvärdering av metoder mot mobbning. Utvärderingens syfte var att upplysa skolvärlden om flera olika problem vad gäller att införa och jobba mot färdiga antimobbningsprogram i skolan. I utvärderingen har man alltså granskat programmen och kommit fram till att de kan vara såväl effektiva som ineffektiva, att insatser till och med kan göra att en redan utsatt elev blir mer utsatt.

De resultat som presenteras kring utvärderingen lägger stor vikt vid hur förebyggande mot mobbning rekommenderas bedrivas och handlar därför inte om vilka antimobbningsprogram som är bäst. Huvudsakligen riktar man fokus mot att mobbning bäst förebyggs och stoppas med hjälp av framgångsrikt arbete, att både personal på skolan och elever aktivt ska arbeta mot problemet, att alla inom skolan på något vis bör vara engagerade i frågan på en aktiv basis. Om de insatser som görs mot kränkningar är kopplade till varandra och det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning bland skolans personal, kommer mest sannolikt ett fungerande arbete mot mobbning skapas.

Hela skolan måste vara engagerad i det aktiva arbetet mot mobbning. Elever och skolpersonal måste vara medvetna om hur man agerar vid kränkningar, därför måste alla vara delaktiga, skrivs det vidare i samma rapport. Dessutom rekommenderas det att man tillämpar flera olika arbetssätt som ska minska mobbningen, med hjälp av gemensamt engagemang från elever och skolpersonal kan det här ske.

En annan fokus som presenteras är att eleverna måste få en ökad medvetenhet om mobbning: vad det är för något, hur det påverkar den som blir utsatt, vad konsekvenserna kan bli, varför man mobbar och så vidare. Genom att öka medvetenheten hos eleverna, så att de kan tänka på vad som är okej och inte, förebygger man delvis att mobbning kan uppstå.

Björn Ahlström, forskare om mobbning vid Umeå Universitet, uttalar sig i rapporten. Han menar att mer delaktighet bland skolpersonal och elever bidrar till reducerad pågående mobbning. Och tvärtom, att bristande delaktighet bidrar till ökad förekommande mobbning. Skolverkets utvärdering förklarar därför att det krävs många olika insatser för att stoppa kränkningar. Att det är viktigt att skolan ser till skolans enskilda problem och förutsättningar i mobbningsfrågan. Samtidigt menar man att skolan bör lägga lika stor vikt vid att motverka och stoppa alla typer av mobbning. Skolklimatet är därtill avgörande för framgångsrikt arbete mot mobbning, och framgångsrikt arbete mot mobbning är avgörande för skolklimatet.

De program mot mobbning som utvärderats i rapporten är: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET (Social och emotionell träning), Skolkomet, Skolmedling och Stegvis. Men enligt utvärderingen menar man att olika insatser i programmen är olika verkningsfulla. Därför rekommenderar man bland annat skolor att agera utifrån skolans enskilda problem och förutsättningar, se till den enskilda individens särskilda behov, agera direkt vid mobbning, engagera skolpersonal och elever samt öka medvetenheten om mobbning i skolan.

Skolverkets allmänna råd

 

Nedan listas några av de formuleringar som står skrivna i Skolverkets allmänna råd kring åtgärder för mobbare och mobbare, vad skolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling bör innehålla och vad skolan är skyldiga att göra när mobbning förekommer. Punkterna är sammanställda ur rapporten: Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning.

  • Det bör finnas rutiner för hur akuta situationer sal hanteras och lösas när barn eller elever har utsatts för trakasserier eller kränkande behandling.
  • De åtgärder som sätts in bör leda till långsiktiga lösningar.
  • Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas i syfte att förändra strukturer och förhållanden på grupp- och verksamhetsnivå.
  • Åtgärderna som vidtas bör grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl det barn eller den elev som blivit utsatt som till den eller dem som utövat kränkningen.
  • De vidtagna åtgärderna bör följas upp och utvärderas. Utredningen, åtgärderna och uppföljningen av dessa bör dokumenteras.
  • Tydliga rutiner bör finnas för akuta och uppföljande åtgärder avseende inträffande kränkningar och hur dessa ska dokumenteras.
  • Verksamheten bör organiseras så att personalen tidigt kan upptäcka trakasserier och kränkande behandling.
  • Personalen bör ha god uppsikt över alla utrymmen och platser där barn och elever befinner sig.

Sociala medier fylls av s.k.i.t

Jag minns inte när jag senast ägnade en hel dag åt att ligga hemma i sängen och bara kolla serier hela dagen. Jag är alltid på språng. Jag gör alltid någonting. En del saker måste jag göra och andra saker är en del av min vardag och jag skulle aldrig kunna vara utan dem; att vara i stallet, att gå ut med hundarna och att umgås med min sambo och mina vänner. Det är saker som får mig att må bra. Men sedan så finns det de där andra grejerna runt omkring. Och det behöver nödvändigtvis inte ens vara saker som jag faktiskt gör det kan snarare handla om saker jag tänker att jag ju ”måste göra” eller som ”jag skulle vilja göra för att … punkt, punkt, punkt”.

Träna varje dag. Sminka mig snyggt varje dag. Ta på mig snygga kläder varje dag. Fixa håret varje dag. Blogga varje dag (och helst flera inlägg om dagen). Posta perfekt tagna bilder på sociala medier varje dag. Städa så att det ser snyggt ut varje dag. Hitta på saker varje dag. Gå på promenad varje dag. Umgås med vänner varje dag. Det är saker jag önskar att jag hade tid med och orkade göra. Men det gör jag inte. Ändå är tankarna i mitt huvud.

Jag får panik.

Jag får panik för att rätt ofta går jag omkring med en känsla om att jag ”måste” vara perfekt för omvärlden och samhället för att anses vara någon. Att accepteras. Och det har ingenting att göra med att de människor som står mig närmast inte accepterar eller älskar mig eller tycker att jag är perfekt för just den jag är. Nej. Det handlar om att de här tankarna uppstår i min hjärna dagligen på grund av att sociala medier fylls av skit.

Se ut så, men inte så. Gör det, men inte det. Var smal, men tränad. Ha platt mage. Ha ett nice ass. Var framgångsrik, men skryt inte om det. Var alltid rolig. Var alltid glad. Var smart. Jobba och ha mycket pengar. Ha många följare på Instagram. Få mycket likes. Ha alltid nya kläder. Kör alltid på mode. Ha en bra utbildning. Ha ett stort umgänge. Var dig själv, fast ge sken av att ditt liv är typ perfekt.

Jag är så trött. Eller nej, jag blir så trött. Och jag hatar mig själv för att jag inte lyckas få bort de här tankarna. Jag vet ju att jag gillar mig själv för den jag är och jag trivs med det, men ändå finns det en liten röst långt inombords som säger åt mig att vara på ett visst sätt eller sträva efter vissa ideal. Den lilla rösten är i själva verket inte min, den tillhör och kommer från de sociala medierna, som ack så mycket påverkar oss. Kanske handlar det också någonstans också om ens egna självbild, självkänsla och självförtroende. Men hur ska man egentligen lyckas att arbeta med sig själv när världen vill en så annorlunda? Det är svårt att liksom bara stänga av alla intryck som kommer utifrån.

Det är bara en tanke jag har. Fortsättning följer.

HT17

Längtar tills höstterminen drar igång. Jag har kommit in på socialpedagogiska programmet på högskolan väst och börjar nu i augusti. Kommer bli så kul! Jag har redan köpt mig ett nytt skrivbord där jag kommer spendera typ de tre kommande åren av mitt liv. Det här blir en ny utmaning för mig. Men det ska bli spännande att läsa nya kurser, träffa nya vänner och få uppleva något nytt. Kika in min skrivarhörna nedan!

10 sätt lärare och annan skolpersonal kan agera fel mot mobbning

I min egna utsatthet för relationell- och onlinemobbning har jag dessvärre fått vara med om flera olika sätt som lärare agerat fel mot den mobbning jag varit med om. Jag anser att man utvecklas i sitt arbete och som person genom att våga vara medveten om vilka olika fel som går att göra och som man bör försöka undvika. Därför listar jag nedan olika sätt lärare och annan skolpersonal kan agera fel mot mobbning.

Konfrontation av den som är utsatt

Det kan vara svårt att veta hur du ska bemöta en elev som känner sig mobbad, men bemötandet får absolut inte ske i form av någon slags konfrontation, där eleven känner sig trängd. När du pratar med en elev bör du göra det med öppet sinne, lyhördhet och engagemang. Det är viktigt att lyssna till detaljer och känslor. En konfrontation kan skrämma iväg eleven och få denne att känna sig förminskad och kränkt.

Ta den utsatte åt sidan när alla ser

Är du medveten om att en elev utsätts för mobbning bör du inte ta eleven åt sidan för att prata när andra elever kan se. Den som är utsatt kan då uppleva sig trängd och denne vill heller inte göra det uppenbart för andra att något kan stå fel till. Utsatta elever går helst under täckmantel.

Skuldbelägga offret

Det är farligt att skuldbelägga den som känner sig utsatt för mobbning i skolan, det ger dig som lärare eller annan skolpersonal mindre trovärdighet. Ingen, förutom offret, har rätt att definiera om personen är mobbad eller inte. Det går alltså inte att säga till offret att han eller hon inte är utsatt. Det är den egna personens upplevelser som alltid, under alla omständigheter, ska litas på och värderas högst.

Inte ta mobbningen på allvar

Att inte ta mobbning på allvar är att förneka den utsattes egna upplevelser, vilket också förminskar personen. All form av mobbning och kränkningar är alltid allvarlig. När du inte tror på den som känner sig utsatt blir personen ännu mer utsatt, eftersom du då (i stort sett) nekar till mobbningens existens, då är det som om du inte bryr dig.

Mobbningen glöms bort

Har en elev berättat för dig om sina upplevelser av mobbning är det viktigt att du agerar direkt och tar det på allvar. Men många gånger glömmer man att agera och skrida till verk, i stället har man bara lyssnat utan att vidta åtgärder, något som resulterar i att mobbningen glöms bort och eleven får aldrig hjälp.

Att åtgärder aldrig vidtas

Råder mobbning riktad mot en specifik elev och du är medveten om det här, men ändå inte agerar eller gör någonting åt saken, vidtas aldrig åtgärder. Eleven får aldrig trygghet eller hjälp och blir fortsatt utsatt.

Förnekande av offrets egna upplevelser

Du förnekar offrets egna upplevelser om du inte tror på personen eller blundar och ser åt andra hållet, för att du inte orkar ta tag i problemet eller anser dig inte ha tillräckligt med tid. Det finns alltid tid att hjälpa så länge man verkligen visar vilja och engagemang för det. Förnekar den utsattes upplevelser gör du också genom att prata till offret med nedsättande ton eller genom ointresse eller med tveksamhet i rösten.

 

När man tar mobbarnas parti

Det är aldrig okej att ta mobbarnas parti. Det är aldrig acceptabelt att som vuxen inom skolvärlden påstå att mobbarna har rätt i det dem säger, att deras kränkingar är korrekta eller att det är offret som borde synas mer eller ta mer plats i klassrummet. Då är det som att du själv mobbar den utsatte.

Visar ointresse

Att visa ointresse för att hjälpa eller lyssna till någon som känner sig utsatt är att inte vilja att mobbningen ska få ett slut. Ointresse visar du genom att prata bort ämnet så fort eleven tar upp det eller genom att säga att ni får prata om det någon annan dag när mer tid finns. Agera direkt. Lyssna. Gör något. Punkt.

Att övrig personal inte informeras om mobbningen

När väl en utsatt elev vågat öppna sig för dig och berätta om mobbningen måste du sätta igång att aktivt försöka stoppa mobbningen. Det gör du inte genom att hålla på informationen själv, utan genom att informera resterande personal om vad som pågår. Det är tillsammans med dina kollegor du måste stoppa kränkningarna.

Skolpersonal saknar vilja, engagemang och passion i mobbningsfrågan

Den vanligaste frågan jag får från lärare och skolpersonal när jag är ute och föreläser i skolor är: hur hade du velat bli hjälpt? Det är en omfattande fråga som jag har flera olika svar och tips på, men i slutändan handlar frågan om grundläggande faktorer. Mina år av utsatthet har givit mig mycket erfarenheter och kunskaper, även i de allra svåraste tiderna, fast jag har också observerat en hel del. Jag har haft förmånen att vara med om och se saker där skolan brister vad gäller mobbning.

Mina egna observationer grundar sig i något som jag vill kalla för de tre grundpelarna, dessa är: vilja, engagemang och passion.

De tre grundpelarna är (av mig) framtagna ur mina egna upplevelser och handlar om de punkter där skolan, lärare och annan skolpersonal brister. Det är alltså dessa områden som saknas för att man inom skolvärlden ska kunna motverka och stoppa mobbning. Utan dem är det enligt min mening oerhört svårt att försöka minska antalet elevers känner sig utsatta och få mobbningen som samhällsproblem att minska. Många gånger har jag ställt mig själv frågan: varför är det så att, bland annat, Friends årliga rapport (2015) för hur många elever som är utsatta för mobbning visar att det här är någonting som ökar? Varje gång jag funderat kring det kommer jag fram till samma slutsats. En slutsats om att a) skolan besitter brytande kunskap och verktyg för att ha förmågan att motverka och stoppa mobbning b) skolan har inte tillräckliga resurser c) ungdomarnas digitala liv gör att kränkningarna finns med överallt och e) barn och ungdomar måste lära sig hur man uppför sig i och utanför skolan samtidigt som skolan aktivt behöver ta ställning mot mobbning i det dagliga arbetet.

Fram tills 2014 har Friends statistik för antalet utsatta vilat på 50.000 elever, 2015 ligger samma statistik på 60.000 elever. Statistiken är hög, men personligen tror jag att siffran är ännu högre än vad som går att mäta. Jag minns själv att jag i skolan ljög om vad jag egentligen kände och upplevde kring mobbning, när lärarna delade ut enkäter om kränkningar. Jag tyckte det var pinsamt att enas för mig själv erkänna min utsatthet, och att sedan kryssa i frågor och svarsalternativ om ämnet var bara för mycket. Jag ville ju inte vara eller se mig själv som utsatt, fast att jag var det, så i stället mörkade jag det i enkäterna. Fick det att framstå som om jag mådde hur bra som helst. Jag tänkte att lärarna skulle fatta att jag var mobbad när de samlade in lapparna, trots att de var anonyma. Därför är jag nästan säker på att det finns otroligt många fler elever som är utsatta än vad som mäts, eftersom fler förmodligen gör som jag gjorde och ljuger i sina enkätsvar.

 

De tre grundpelarna

Vilja

För att kunna arbeta mot och stoppa mobbning i skolan behöver skola såväl som personal besitta en stark vilja. Med vilja att aktivt jobba mot kränkningar kommer man långt. Utan vilja är det oerhört svårt att komma någon vart och då är det också lättare för personal att förbise den mobbning som kan pågå inom den specifika skolan. Det räcker med andra ord inte att till viss del vilja, viljan måste vara äkta och fulländad.

Engagemang

Förutom vilja att aktivt arbeta mot och stoppa mobbning, behöver skola och personal besitta ett gediget engagemang för just det. Engagemanget är drivkraften framåt och är det som delvis gör att man också vågar ta tag i mobbningssituationer samt sätta problemet på den dagliga agendan. Viktigt är även att utstråla engagemang i arbetet, då bristande engagemang är något som speciellt utsatta elever märker om det saknas eller inte.

Passion

Det är en sak att jobba mot mobbning och agera mot det i skolan för att det är obligatoriskt enligt skolverket. Men det är något helt annat att faktiskt göra samma sak med genuin passion. Oftast blir det lättare att upptäcka, förebygga och stoppa kränkningar med den där äkta glöden och önskan om att minska antalet utsatta elever.

Jag har insett att det är viktigt att våga möta sig själv – att föra sina brister till medvetandet för att sedan våga erkänna dem för sig själv

Jag är inte den bästa på att alltid kommunicera och säga vad jag tänker eller känner. Jag kan inte alla gånger erkänna mina egna brister. Jag går ibland folk på nerverna för att jag ställer 1000 frågor. Många gånger antar jag saker utan att egentligen ha tagit reda på om någonting verkligen är som det verkar. Konflikter gör mig nervös och jag undviker de gärna i den mån det går. Och att bli konfronterad får mig att vilja sjunka genom jorden. Jag kan inte säga ifrån när jag verkligen vill visa min ståndpunkt, för jag är rädd för följderna – vad jag möts av efteråt.

Om jag är fläckfri? Knappast. Men jag har insett mer och mer att det är viktigt att våga möta sig själv – att föra sina brister till medvetandet för att sedan våga erkänna dem för sig själv, och därefter jobba för att lära sig av dem. Det är först när vi tillåter oss själva ta fram våra brister i rampljuset som vi på riktigt kan rannsaka oss själva.

När jag befann mig på antagningsdagen på Högskolan Väst för att möta lärarna på det socialpedagogiska programmet fick jag mig, av en intervjuare, en tankeställare. Något som jag faktiskt inte tänkt på förrän jag hamnade där, just den dagen, i heta stolen. Intervjuaren, en kvinna i 40-års åldern och som arbetade som enhetschef ute på fältet, frågade mig vilka fördomar jag har i vardagen. Jag blev som ställd mot väggen och satt tyst framför henne i vad som kändes som evigheter. Ja, vad hade jag för fördomar om andra människor egentligen? På samma sätt som det är viktig att våga ta fram sina egna brister är det också att våga erkänna sina fördomar gentemot andra människor som vi möter i det vardagliga livet. Mycket handlar i stora drag om att rannsaka sig själv, ta sig en tankeställare, sedan fundera på hur man ser på en viss sak om man projicerar det på människor runt omkring oss och därefter försöka kanske omvärdera sitt sätt att tänka. På vilket sätt skulle just jag vara bättre än någon annan, exempelvis?

Jag tror att en stor del av vår personliga utveckling grundar sig i just det här: att våga se sig själv, det bra och det dåliga. Det handlar inte om att sjunka in i sig själv och förbanna sig själv för att man på olika plan kan känna sig oduglig eller misslyckad, snarare om att stanna upp i vardagen och tänka till. Vem är jag och vilket sätt kan jag göra annorlunda för att förvandla misslyckanden till framgångar? Genom att se till sig själv och vad man kan göra bättre kan man förändra så många saker i sitt liv till något som kan komma att vara mer positivt och välfungerande.